ESAF-helg

ESAF-helg logo

ESAFs mest tradisjonsrike arrangement

esaf-helgsiden bilde 1En helg på nyåret hvert år reiser en stor gruppe ESAF-medlemmer tilbake til studiebyen Trondheim for å møte årets 4. klasse ved NTNUs Entreprenørskole og avholde forretningsplan-workshop.

Studentene har da jobbet hele høsten med å kartlegge ko mmersialiseringspotensialet til ulike forretningsideer, og har slått seg sammen i team som jobber for å realisere hvert sitt konsept. I denne prosessen trenger de gode råd og et omfattende nettverk.

esaf-helgsiden bilde 2Etter hvert som ESAF vokser, blir medlemmenes erfaringer fra tidligere oppstarter og ansettelser i ulike bransjer stadig mer verdifullefor 4. klasse i denne kritiske fasen. Workshopen etterfølges av en bedre middag, og ESAF-helg er, i tillegg til å være en enestående arena for kontakt mellom kullene, også en god mulighet til å treffe gamle klassekamerater.