Om ESAF

Hva er ESAF?

logoer

NTNUs Entreprenørskoles Alumniforening (ESAF) er foreningen for alle som har tatt mastergrad ved NTNUs Entreprenørskole. Som seg hør og bør er mange av disse entreprenører, mens andre er å finne i et bredt spekter av innovative vekstbedrifter, teknologiselskaper og konsulenthus. Foreningen har i dag godt over 140 medlemmer.

Hva gjør ESAF?

esafhelg

ESAF tilrettelegger for kontakt mellom aumniene, slik at kreativiteten og initiativet kan fortsette å boble, også etter at studentene forlater NTNU. ESAF underbygger også kontakt mellom alumniene og NTNUs Entreprenørskoles nåværende studenter og fagstab, slik at våre erfaringer kan komme dagens studenter til gode. Dette gjør vi blant annet gjennom en årlig workshop i Trondheim, kalt ESAF-helg.